کراتینه کردن مو، فرایندی با ماهیت ترمیمی و زیبایی است که در آن موها به دلیل تقویت با کراتین و برخی مواد دیگر، کیفیت، انعطاف‌پذیری و جذابیت ظاهری بیشتری پیدا می‌کنند. کراتینه کردن درصورتی‌که به‌درستی انجام شود، ۶ تا ۱۲ ماه، ماندگاری کامل دارد و آثار آن معمولاً تا ۱۲ماه می‌ماند. خروجی فرایند کراتینه کردن تا حد بسیار زیادی به انتخاب درست مواد، بستگی دارد.